ร้านสกรีนเสื้อ

ร้านสกรีนเสื้อ

ร้านสกรีนเสื้อกลยุทธ์การคัดเลือกร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะกับรูปพรรณของนิ้วมือ



เคล็ดลับการเลือกสรรร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะกับรูปร่างของนิ้วอย่างที่ 1 แหวนที่กว้างพร้อมทั้งยาวจนเต็มไปถึงข้อนิ้ว เหมาะสำหรับบุคคลนิ้วผอมยาว

กลยุทธ์การเลือกคัดร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะกับรูปร่างของนิ้วมือข้อที่ 2 วงแหวนที่กว้างและยาวจะทำให้นิ้วดูมีเนื้อเต็มขึ้นตัดทอนความยาวของนิ้วลง

กลยุทธ์การคัดเลือกร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสมกับลักษณะของนิ้วสิ่งที่ 3 พึงเลือกหัวแหวนที่ตกแต่งด้วยเพชรน้ำหนักไม่สูงมากนัก

เคล็ดลับการเลือกสรรร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสำหรับสัณฐานของนิ้วเทคนิคที่ 4 สำหรับสาวนิ้วอวบสมควรเลือกแหวนที่มีก้านวงแหวน (บ่าวงแหวน) ที่เรียวยาวงาม

เคล็ดการเลือกสรรร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสำหรับรูปร่างของนิ้วมือสิ่งที่ 5 สำหรับสาวนิ้วอวบพึงจะเลือกเฟ้นเพชรพลอยที่ตกแต่งหัววงแหวนนั้นพึงจะมีปริมาตรใหญ่สักหน่อย พร้อมทั้งมีสัณฐานในทางยาว ยกตัวอย่างเช่น รูปไข่ รูปสี่เหลี่ยมยาว รูปหยดน้ำ

เทคนิคการเลือกเฟ้นร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสมกับรูปพรรณของนิ้วข้อที่ 6 หากเลือกสรรแหวนตามคำเสนอแนะก็จะทำให้นิ้วกับมือดูไม่ทึบสั้น เป็นเหตุให้นิ้วดูเรียวงดงามยิ่งขึ้น

เคล็ดลับการคัดร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะกับรูปร่างของนิ้วประการที่ 7 หญิงที่มีนิ้วอ้วนใหญ่ สมควรเลือกคัดวงแหวนที่มีหน้ากว้างใหญ่สัดส่วนกลางๆ เช่นเดียวกันพร้อมทั้งออกแบบตัวเรือนเรียบๆ เตี้ยๆ

เทคนิคการเลือกสรรร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสมกับสัณฐานของนิ้วมือข้อที่ 8 แหวนที่มีหน้ากว้างใหญ่จะเป็นเหตุให้นิ้วมือดูเรียวงดงาม

กลยุทธ์การเลือกสรรร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสำหรับลักษณะของนิ้วอันที่ 9 สำหรับอัญมณีที่เหมาะสำหรับแหวนที่มีหน้ากว้างเป็นเพชรพลอยทรงรูปไข่

กลยุทธ์การคัดเลือกร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะกับสัณฐานของนิ้วสิ่งที่ 10 เกี่ยวกับคนมือสั้นหรือว่านิ้วสั้นควรหลบหลีกวงแหวนที่มีสัณฐานรูปสี่เหลี่ยม

เคล็ดลับการเลือกร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสำหรับรูปพรรณของนิ้วอย่างที่ 11 ควรคัดเลือกรูปหัวใจพร้อมด้วยมีความจุใหญ่พอประมาณ

เทคนิคการเลือกสรรร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสมกับรูปพรรณของนิ้วประการที่ 12 บ่าธำมรงค์ไม่สมควรเสริมก้านเล็กๆหรือทำรูปร่างหนาใหญ่เป็นอันขาด
contact

send us a message

Ready to hire us for your next project? Go ahead and get in touch with us! Together we tackle questions to elevate your performance on the three levels of leadership: Personal, Team and Organization

Email
info@jamesonleadership.com
Phone
+1 3473520520
Office Location
3422 SW 15 Street Suite # 6159 Deerfield,FL 33442 Florida USA